politika-ems

Environmentální politika Swiss Steel s.r.o.


Sklad Moravský Písek je koncipován jako velkosklad s ocelí, útvar Obrobna Moravský Písek jako třísková obrobna. Oba tyto útvary jsou zaměřeny na dodávky pro zákazníky, zabývající se převážně strojírenskou výrobou.

Každá činnost v sobě nese potenciální nebo skutečný vliv na životní prostředí, mnohdy i určitá rizika ohrožení životního prostředí, proto se Swiss Steel s.r.o. ve své environmentální politice pro sklad Moravský Písek a obrobnu Moravský Písek zavazuje:


  1. Plnit legislativní a jiné požadavky spojené s ochranou životního prostředí.
  2. Postupovat tak, aby byla snížena jakákoli možnost zhoršování dopadů našich činností na životního prostředí a aby byl zlepšen environmentální profil firmy.
  3. Prohlubovat vzdělání zaměstnanců tak, aby si byli vědomi všech souvislostí svého jednápí s problematikou životního prostředí a byli schopni uplatnit získané znalosti v praxi.
  4. Přivítat a uvážit každý podnět vedoucí ke snižování negativních dopadů našich činností a produktů na životního prostředí. Preferovat prevenci znečišťování před likvidací dopadů.

7. listopadu 2007podpis
Jan Tatíček DiS.
Představitel systému environmentálního managementu
podpis
Ing. Ivan Hudec
Vedení společnostiKontakty

Představitel managementu pro systém environmentálního managementu, řízení jakosti a technický servis.
Tatíček Jan DiS., tel.: +420 312 642 744
jan.taticek@swisssteelgroup.com


FAX

+420 312 645 259