zelena-ocel

Zelená ocel


Partnerský a šetrný vztah k životnímu prostředí, je naším každodenním úkolem.

Výroba a skladování jsou prováděny s co nejmenším vlivem na životní prostředí.

Naší snahou je:

"Minimalizovat činnosti poškozující přírodu."Skladové a výrobní provozy společnosti Swiss Steel s.r.o., kladou při svém rozvoji velký důraz na ekologii:

 • šetříme energetickými zdroji
 • měříme, řídíme a optimalizujeme spotřebu vody, plynu a elektrické energie
 • minimalizujeme tepelné ztráty
 • minimalizujeme množství odpadů
 • odpady třídíme
 • nebezpečné odpady likvidujeme prostřednictvím odborné firmy
 • používáme ekologicky odbouratelná činidla
 • balíme do recyklovatelných obalů
 • vysadili jsme dvacet nových stromů
 • sníh z volných ploch odstraňujeme jen mechanicky
 • minimalizujeme riziko vzniku havárií» Environmentální politika Swiss Steel s.r.o.


Certifikát ZELENÁ FIRMA

Kontakty

Představitel managementu pro systém environmentálního managementu, řízení jakosti a technický servis.
Tatíček Jan DiS., tel.: +420 312 642 744
jan.taticek@swisssteelgroup.com


FAX

+420 312 645 259